Нашият екип

Доверете се на нашия опит и се фокусирайте върху важното за Вас! 

Добромира Николова

Управител и Основател

Образование и професионален опит:

 1. Завършила Национално Природо Математическа гимназия-гр. София;
 2. Бакалавър, специалност “Икономика”;
 3. Магистър “Стопанско Управление ” и магистър “Счетоводство и Контрол”;
 4. Дългогодишен опит като Финансов директор в дружества от ИТ сектора;
 5. Вътрешен одитор в БТК ЕАД.

Практика:

 1. Работи концентрирано върху развиването на отношенията с клиенти, публичен образ и управление на международни проекти;
 2. Лицензионни и регистрационни режими в следните сфери на дейност:
 • Внос, търговия и съхранение с медицинските изделия и лекарствените продукти
 • Продажба, внос и съхранение на акцизни стоки- складодържатели и данъчни складове
 • Търговия, внос, производство, преработка и съхранение на стоки от хранително-вкусовата промишленост
 • Центрове за професионално обучение към НАПОО.
 1. Пише публикации и води семинари за стартиране на бизнес;
 2. Ментор на млади предприемачи;
 3. Владее писмено и говоримо английски език.

Борислава Кирилова

Главен Счетоводител

Образование и професионален опит:

 1. Завършила Езикова Гимназия, профил английски език;
 2. Бакалавър, специалност “Икономика”;
 3. Следдипломна квалификация “Банково дело”;
 4. Магистър “Счетоводство и контрол”;
 5. Дългогодишен опит като оперативен счетоводител;

Практика:

 1. Фокус върху ТРЗ и трудово-правни отношения;
 2. Счетоводно приключване на дружества с международно участие и/или собственост;
 3. Консолидирани финансови отчети по МСС;
 4. Водене на оперативно счетоводство на дружества с различна дейност.

Венцислав Кръстев

Адвокат

Образование и професионален опит:

 1. Завършил СУ „Йордан Йовков“ – гр. Тутракан;
 2. Магистър, специалност „Право”;
 3. Сертифициран медиатор;
 4. Действащ адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия;

Практика:

 1. Водене на граждански и изпълнителни дела;
 2. Правни консултации по вещно, семейно и наследствено, облигационно, търговско и трудово право;
 3. Цялостно правно обслужване на сделки с недвижими имоти;
 4. Регистрации на дружества и еднолични търговци, включително вписване на промени по партидите им в Търговския регистър;
 5. Регистрация на търговска марка и патент. Защита на авторско право;
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top