Нашият екип

Доверете се на нашия опит и се фокусирайте върху важното за Вас! 

Добромира Николова

Управител и Основател

Образование и професионален опит:

 1. Завършила Национално Природо Математическа гимназия-гр. София;
 2. Бакалавър, специалност “Икономика”;
 3. Магистър “Стопанско Управление ” и магистър “Счетоводство и Контрол”;
 4. Дългогодишен опит като Финансов директор в дружества от ИТ сектора;
 5. Вътрешен одитор в БТК ЕАД.

Практика:

 1. Работи концентрирано върху развиването на отношенията с клиенти, публичен образ и управление на международни проекти;
 2. Лицензионни и регистрационни режими в следните сфери на дейност:
 • Внос, търговия и съхранение с медицинските изделия и лекарствените продукти
 • Продажба, внос и съхранение на акцизни стоки- складодържатели и данъчни складове
 • Търговия, внос, производство, преработка и съхранение на стоки от хранително-вкусовата промишленост
 • Центрове за професионално обучение към НАПОО.
 1. Пише публикации и води семинари за стартиране на бизнес;
 2. Ментор на млади предприемачи;
 3. Владее писмено и говоримо английски език.

Борислава Кирилова

Главен Счетоводител

Образование и професионален опит:

 1. Завършила Езикова Гимназия, профил английски език;
 2. Бакалавър, специалност “Икономика”;
 3. Следдипломна квалификация “Банково дело”;
 4. Магистър “Счетоводство и контрол”;
 5. Дългогодишен опит като оперативен счетоводител;

Практика:

 1. Фокус върху ТРЗ и трудово-правни отношения;
 2. Счетоводно приключване на дружества с международно участие и/или собственост;
 3. Консолидирани финансови отчети по МСС;
 4. Водене на оперативно счетоводство на дружества с различна дейност.

Даниел Серафимов

Адвокат

Образование и професионален опит:

 1. Завършил СУ „Йоан Екзарх Български“ – хуманитарен профил, гр. Шумен;
 2. Магистър, специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
 3. Придобил юридическа правоспособност;
 4. Действащ адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Хасково.

Практика:

 1. Осъществяване на процесуално представителство по граждански, административни и изпълнителни дела;
 2. Предоставяне на правни консултации и съдействие по договорно право, корпоративно право, вещно право, защита на интелектуална собственост, търговски сделки.
 3. Осъществяване на посредничество и цялостно правно съдействие при сделки с недвижими имоти;
 4. Регистрации на търговски дружества, вписване на промени в Търговския регистър на съществуващи дружества;
 5. Предоставяне на правно съдействие при защита от нелоялна конкуренция, регистрация на търговски марки и патенти, авторски права и защита на лични данни.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top