Заличаване на ЕТ

Какво представлява Заличаване на ЕТ:

  • Едноличният търговец е физическо лице, което се заличава от Търговския регистър с подаване на заявление по образец и представяне към него на Удостоверение за уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК и Удостоверение по чл. 5, ал. 10 от КСО, заличаването става веднага.
  • Едноличния търговец не е дружество и е не необходимо да извършва 6 месечния период на ликвидация.

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяме всички необходим документи
  • Подаваме необходимите документите  в Търговски регистър
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top