Заличаване на ЕТ

Какво представлява Заличаване на ЕТ:

  • Едноличният търговец е физическо лице, което се заличава от Търговския регистър с подаване на заявление по образец и представяне към него на Удостоверение за уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК и Удостоверение по чл. 5, ал. 10 от КСО, заличаването става веднага.
  • Едноличния търговец не е дружество и е не необходимо да извършва 6 месечния период на ликвидация.

 

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяме всички необходим документи
  • Подаваме необходимите документите  в Търговски регистър

 

Екипът на Lead Consult Ltd. Ви очаква!       

Свържете се с нас:

Tel: 0 888 833 408
e-mail:  office@leadconsult-bg.com
Scroll to Top