Важно, при регистрация на Търговска марка

регистрация на търговска марка trademark lead consultС изменението на Закона за марките и географските означения, влезли в сила от 10.03.2011 г. се регламентира процедурата по опозиция, с което досегашната процедура по регистрация на марките се замени с т.нар. опозиционна система.

При новата система експертизата по същество на заявки за регистрация на търговска марка се извършва служебно само на абсолютните основания, разписани в чл. 11 от закона и ако заявката отговаря на тези изисквания, тя се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. В тримесечен срок от публикацията,  притежателят на по-ранна марка, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, както и други лица с по-ранни права могат да възразят срещу регистрацията на търговската марка, като за целта подадат писмена опозиция срещу  регистрацията на марката.

Притежателите на вече придобити права върху марки следва да полагат необходимите грижи по опазване на придобитите права като, конкретна препоръка към тях е да следят публикуваните заявки и при преценка, да възразяват по тези от тях, които считат за идентична или сходна на тяхната и които биха навредили на техния бизнес интереси, като подадат опозиция.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top