Важно, при регистрация на Търговска марка

trademark_720С изменението на Закона за марките и географските означения, влезли в сила от 10.03.2011 г. се регламентира процедурата по опозиция, с което досегашната процедура по регистрация на марките се замени с т.нар. опозиционна система.

При новата система експертизата по същество на заявки за регистрация на търговска марка се извършва служебно само на абсолютните основания, разписани в чл. 11 от закона и ако заявката отговаря на тези изисквания, тя се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. В тримесечен срок от публикацията,  притежателят на по-ранна марка, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, както и други лица с по-ранни права могат да възразят срещу регистрацията, като за целта подадат писмена опозиция срещу  регистрацията на марката.

Притежателите на вече придобити права върху марки следва да полагат необходимите грижи по опазване на придобитите права като, конкретна препоръка към тях е да следят публикуваните заявки и при преценка, да възразяват по тези от тях, които считат за идентична или сходна на тяхната и които биха навредити на техния бизнес интереси, като подадат опозиция.

&

Scroll to Top