Увеличаване на капитал

Важно при Увеличаване на капитал:

  • Увеличаването на капитал  е възможно чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нов съдружник.
  • Капиталът на дружеството не може да бъде по-малък от 2 (два) лева.
  • Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 (един) лев.
  • Дяловете могат да бъдат различни по размер на отделните съдружници, но сумата им трябва да е равна на капитала на дружеството.

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяме всички необходим документи
  • Подаваме необходимите документите  в Търговски регистър

* При двама или повече Собственици на капитала имаме допълнителни нотариални такси (заверяват се нотариално документите на всеки един от Собствениците).

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top