Такси за категоризиране на туристически обекти

категоризиране на туристически обекти Lead consult 1. За разглеждане на заявлението за регистрация за:

а) туроператорска дейност – 1000 лв.;

б) туристическа агентска дейност – 500 лв.;

2. За вписване в регистъра на:

а) туроператорите – 4000 лв.;

б) туристическите агенти – 2000 лв.

(2) Таксите по ал. 1, т. 1 се плащат при подаване на заявлението за регистрация, а по ал. 1, т. 2 – при получаване на удостоверението за регистрация.

3. За категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи – 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1870 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2750 лв.;

д) над 500 стаи – 5000 лв.;

4. За категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:

а) до 20 стаи – 250 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 500 лв.;

в) от 40 до 60 стаи – 940 лв.;.

г) от 61 до 100 стаи – 2500 лв.;

д) над 100 стаи – 5000 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая – 10 лв.;

ж) за едно легло в туристическа хижа – 10 лв.;

5. За категоризиране на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе- сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 110 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 500 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 940 лв.;

д) над 300 места за сядане – 1400 лв.;

6. За категоризиране на плажове:

а) на морски плажове – по 0,20 лв. на кв. м активна охраняема плажна площ, но не повече от 5000 лв.;

б) на речни, язовирни и езерни плажове – по 0,20 лв. на кв. м активна охраняема плажна площ, но не повече от 3000 лв.;

в) на плажове към плувни басейни – по 0,20 лв. на кв. м активна плажна площ;

7. За категоризиране на ски писти:

а) на ски писти за алпийски дисциплини и сноуборд с дължина до 3 км – 600 лв./км;

б) на ски писти за ски бягане с дължина до 3 км – 220 лв./км;

в) на ски писти за алпийски дисциплини и сноуборд с дължина до 5 км – 500 лв./км;

г) на ски писти за ски бягане с дължина до 5 км – 190 лв./км;

д) на ски писти за алпийски дисциплини и сноуборд с дължина над 5 км – 400 лв./км;

е) на ски писти за ски бягане с дължина над 5 км – 150 лв./км.

8. За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно регистрираните лица, както и за категоризираните туристически обекти се събира такса 150 лв.

9. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туристическа дейност, както и на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект се събира такса 100 лв.

10. За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената се събират следните такси:

1. за средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения -50 лв

2. за плажове и ски писти – 200 лв.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top