Регистрация на Център за професионално обучение в Професионално направление: Компютърни науки

Какво е Центъра за професионално обучение (ЦПО): ЦПО предоставя обучение за придобиването на професионална квалификация на лица, навършили 16 години; Задължително условие е получаването на лиценз, издаван от НАПОО. Откриването на частните центрове може да стане от еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, учредени като търговски дружества (например ООД или ЕООД), както и такива учредени с нестопанска …

Регистрация на Център за професионално обучение в Професионално направление: Компютърни науки Прочети още »