Регистрация на Център за професионално обучение

Какво е Център за професионално обучение (ЦПО): Центъра за професионално обучение предоставя обучение за придобиването на професионална квалификация на лица, навършили 16 години; Откриването на частните центрове може да стане от еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, учредени като търговски дружества (например ООД или ЕООД), кооперации, сдружения и фондации; Задължително условие е получаването на лиценз …

Регистрация на Център за професионално обучение Прочети още »