Регистрация на център за професионално обучение в професионално направление: Хранителни технологии

Какво е Центъра за професионално обучение (ЦПО): ЦПО предоставя обучение за придобиването на професионална квалификация на лица, навършили 16 години; Откриването на частните центрове може да стане от еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, учредени като търговски дружества (например ООД или ЕООД), както и такива учредени с нестопанска цел Задължително условие е получаването на лиценз, издаван от …

Регистрация на център за професионално обучение в професионално направление: Хранителни технологии Прочети още »