Регистрация на Центъра за професионално обучение

Какво е Центъра за професионално обучение (ЦПО): -Центъра за професионално обучение предоставя обучение за придобиването на професионална квалификация на лица, навършили 16 години; -Откриването на частните центрове може да стане от еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, учредени като търговски дружества (например ООД или ЕООД), кооперации, сдружения и фондации; Задължително условие е получаването на лиценз …

Регистрация на Центъра за професионално обучение Прочети още »