Централния професионален регистър на строителите

Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите

Това е процедура, която включва две основни неща: –          Деклариране на опит и подаване на финансов отчет за изминалата година. –          Заплащане на годишен абонамент към Камара на Строителите. Строителите вписани в Централния Професионален Регистър на Строителя към Камара на Строителите в България веднъж в годината са длъжни да заплатят годишния си абонамент и да представят Годишен …

Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите Прочети още »

Вписване в Централния професионален регистър на строителите

Компетентен орган: Камара на строителите в България Задължение за вписване Централния професионален регистър на строителите: На вписване в Централния професионален регистър на строителите подлежат всички строители, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  или отделни видове строителни и монтажни …

Вписване в Централния професионален регистър на строителите Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top