Централния професионален регистър на строителите

Изисквания към строителите за вписване в Центалния професионален регистър на строителя по категории

Вписването на строителите в Централния професионален регистър на строителя се извършва с подаване на заявление, в което се посочват категории строежи в зависимост от извършваната дейност. В заявлението за първоначално вписване в ЦПРС, което се попълва онлайн, се интегрират посочените по-долу три показатели: ⤿ Нетни парични потоци (НПП) /хил. лв./ – попълват се в хиляди лева, съгласно удостоверение, издадено от […]

Изисквания към строителите за вписване в Центалния професионален регистър на строителя по категории Прочети още »

Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите

Камара на строителите в България (КСБ) е независима, доброволна, професионална oрганизация, действаща като официален представител на строителните фирми в България. Камарата е юридическо лице, създадено през 2006 г. на основание на Закона за камарата на строителите* и е универсален правоприемник на сдружението по ЗЮЛНЦ Българска строителна камара, която понастощем обхваща над 2 800 членове, сред

Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите Прочети още »

Вписване в Централния професионален регистър на строителите

    Компетентен орган: ➠ Камара на строителите в България   Задължение за вписване Централния професионален регистър на строителите: ➠На вписване в Централния професионален регистър на строителите подлежат всички строители, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  или отделни

Вписване в Централния професионален регистър на строителите Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top