Минимален размер на учредителен капитал 2 лева

През 2009 година беше обнародвана промяна в  Търговският закон и вече учредителния капитал на дружествата с ограничена отговорност е 2 лева.  Тази промяна бе дълго време дискутирана  в публичното пространство и най –накрая бе гласувана и приета с идеята да се насърчи малкия и среден бизнес  и младите прогресивни хора. Капитал от 2 лева не …

Минимален размер на учредителен капитал 2 лева Прочети още »