Регистрация на търговска марка за европейския съюз

  Всеки бизнес има своя отличителна марка. Чрез нея клиентите и потребителите разпознават стоките и/или услугите, предлагани от търговеца. Марката (логото) е разпознаваемият елемент на всеки успешен бизнес. Марката може да се притежава от физическо лице, гражданин на Европейския съюз с постоянен адрес в страна, членка на ЕС, или от юридическо лице – търговско предприятие, […]

Регистрация на търговска марка за европейския съюз Прочети още »