търговия с медицински изделия

Пускане на пазара на медицинско изделие

За да осъществите процедурата наречена „пускане на пазара” на медицинско изделие, на първо място трябва да имате разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ (Изпълнителна Агенция по Лекарствата). Ако не разполагате с такова разрешение, ние можем да ви помогнем да се сдобиете с него. Вижте как можете да станете търговец на едро …

Пускане на пазара на медицинско изделие Прочети още »

Кой има право на търговия, съхранение и употреба на медицински изделия?

Ако искате да търгувате и съхранявате медицински изделия имате няколко варианта, а именно: да сте търговец на едро на медицински изделия, аптека или дрогерия. Като при всеки от тези варианти има различни изисквания, които трябва да покривате. Ето някои от тях: 1.       Търговци на едро на медицински изделия следва да притежават разрешение за търговия на едро …

Кой има право на търговия, съхранение и употреба на медицински изделия? Прочети още »

Търговец на едро на медицински изделия – с кого може да търгува

За да можете да търгувате на едро с медицински изделия, най-важното, трябва разполагате с разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ (Изпълнителна Агенция по Лекарствата). Ако нямате това разрешение, вижте статията ни по темата – Как се регистрира търговец на едро на медицински изделия След като сте търговец на едро на медицински …

Търговец на едро на медицински изделия – с кого може да търгува Прочети още »

Как лекарска практика може да закупува, търгува и съхранява медицински изделия?

Добре известно е, че това право имат аптеките и дрогериите, но освен тях, тази възможност имат и МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА на индивидуална или групова медицинска практика на основание чл. 83а от Закона за медицинските изделия. които трябва да отговарят на следните критерии: 1.       Да притежавате необходимата квалификация и медицинско образование 2.       Да имате регистрирана фирма ЕООД/ООД, която да отговаря на определени изисквания за наименование …

Как лекарска практика може да закупува, търгува и съхранява медицински изделия? Прочети още »

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България се извършва на основание чл. 78а от Закона за медицинските изделия. Процедурата е регламентирана в чл. 77 и сл. и чл. 78а от Закона медицинските изделия /ЗМИ/. Издава се от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/. Заявител може да бъде всяко физическо или …

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия Прочети още »

Scroll to Top