Регистрация на търговско дружество за търговия със злато и скъпоценни камъни

Извършването на търговия със злато и скъпоценни камъни се регулира от Министерство на икономиката, Валутния закон и Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. […]

Регистрация на търговско дружество за търговия със злато и скъпоценни камъни Прочети още »