Приемане на нов съдружник

Приемането на нов съдружник в ООД и на съдружник в ЕООД се извършва с писмена молба от съдружника към дружеството. Промяната на това обстоятелство трябва да се обяви в 7 (седем) дневен срок от възникването му в Агенцията по вписванията, като ако фирмата не е пререгистрирана, законът позволява двете неща да се обявят едновременно.

Приемане на нов съдружник Прочети още »