Смяна на седалище и адрес на управление на дружество

Процедурата по смяна на седалище и адрес на търговско дружество има за цел вписването на ново седалище, адрес на управление.   За да бъде оповестена публично, тази промяна задължително трябва се впише в Търговския регистър, чрез подаване на съответното заявление за промяна в обстоятелствата, в 7-дневен срок от действителното й настъпване. В случай че не […]

Смяна на седалище и адрес на управление на дружество Прочети още »