Смяна на седалище и адрес на управление на дружество

Процедурата по смяна на адрес на търговско дружество има за цел вписването на ново седалище, адрес на управление. За да бъде оповестена публично, тази промяна задължително трябва се впише в Търговския регистър, чрез подаване на съответното заявление за промяна в обстоятелствата, в 7-дневен срок от действителното й настъпване. В случай че не впишете възникналата промяна …

Смяна на седалище и адрес на управление на дружество Прочети още »