Регистрация в Камарата на строителите, след промени в ЗУТ

Нови изисквания след промени в ЗУТ: След внесените промени в Закона за устройство на територията и Закона за Камарата на строителите, на вписване в Централния професионален регистър, който се поддържа от Камарата на строителите вече подлежат и всички строители на жилищни и вилни сгради над 100 кв.м. Това сваля драстично минималния праг за вписване, който …

Регистрация в Камарата на строителите, след промени в ЗУТ Прочети още »