Регистрация на чужденец, упражняващ свободна професия в България

Чужденците, упражняващи свободна професия в България, се регистрират в Регистър БУЛСТАТ. Това става чрез подаване на заявление, съдържащо следните данни: 1. Код по БУЛСТАТ- това е личният номер на чужденеца (ЛНЧ)2. Основни данни за лицето- дата на раждане, гражданство, имена, документ за самоличност (паспорт)3. Основание за вписване в регистъра4. Адрес за кореспонденция Адресът за кореспонденция […]

Регистрация на чужденец, упражняващ свободна професия в България Прочети още »