Регистрация на чужденец, упражняващ свободна професия в България

Чужденците, упражняващи свободна професия в България, се регистрират в Регисър БУЛСТАТ. Това става чрез подаване на заявление, съдържащо следните данни: 1. Код по БУЛСТАТ- това е личният номер на чужденеца (ЛНЧ) 2. Основни данни за лицето- дата на раждане, гражданство, имена, документ за самоличност (паспорт) 3. Основание за вписване в регистъра 4. Адрес за кореспонденция …

Регистрация на чужденец, упражняващ свободна професия в България Прочети още »