Регистрация на Център за професионално обучение в Професионално направление: „Фризьорски и козметични услуги“

Какво е Център за професионално обучение (ЦПО): • ЦПО предоставя обучение за придобиването на професионална квалификация на лица, навършили 16 години;• Откриването на частните центрове може да стане от еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, учредени като търговски дружества (например ООД или ЕООД), както и такива учредени с нестопанска цел – сдружения и фондации;• Задължително …

Регистрация на Център за професионално обучение в Професионално направление: „Фризьорски и козметични услуги“ Прочети още »