регистрация на фирма

Какво представлява Дружествен договор?

При учредяване на Дружество с ограничена отговорност, взаимоотношенията между съдружниците си уреждат с дружествен договор. Той се сключва в писмена форма и се подписва от всеки един от съдружниците.

Какво представлява Дружествен договор? Прочети още »

Търговско дружество – регистрация, видове и прeкратяване

Търговското дружество е обединение на две или повече лица, за извършване на търговски сделки с общи средства. Може да се учреди дружество и от едно лице.

Търговско дружество – регистрация, видове и прeкратяване Прочети още »

Какво е Национален класификатор на икономическите дейности?

Национален класификатор на икономическите дейности – представлява класификация на не забранените със закон икономически дейности.  Всяка една фирма в  Р България притежава, такъв четири цифрен код. За фирмите, които се ново  регистрират е задължително в документите им за вписване да бъде вписан такъв код. Последният действащ Национален класификатор на Икономическите дейности е НКИД 2008. Като

Какво е Национален класификатор на икономическите дейности? Прочети още »

Приемане на нов съдружник

Приемането на нов съдружник в ООД и на съдружник в ЕООД се извършва с писмена молба от съдружника към дружеството. Промяната на това обстоятелство трябва да се обяви в 7 (седем) дневен срок от възникването му в Агенцията по вписванията, като ако фирмата не е пререгистрирана, законът позволява двете неща да се обявят едновременно.

Приемане на нов съдружник Прочети още »

Минимален размер на учредителен капитал 2 лева

Минимален размер на учредителен капитал 2 лева. През 2009 година беше обнародвана промяна в  Търговският закон и вече учредителния капитал на дружествата с ограничена отговорност е 2 лева.  Тази промяна бе дълго време дискутирана  в публичното пространство и най –накрая бе гласувана и приета с идеята да се насърчи малкия и среден бизнес  и младите

Минимален размер на учредителен капитал 2 лева Прочети още »

Агенция по вписванията

Агенцията по вписванията е създадена на 31.07.2004, като към нея преминават всички Служби по вписванията към Районните съдилища. Чрез създаването на единна, електронна, информационна система се дава публичност на досиетата на фирмите, обявените актове и вписаните обстоятелства, предоставя се и електронно актуално състояние. Освен Търговския регистър, към структурата на Агенцията по вписванията спада и Имотния регистър.

Агенция по вписванията Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top