регистрация на фирма

ePay.bg е новата платежна система, която обслужва Агенция по вписванията

От 01.12.2013 година, системата за електронно разплащане на регистрите, обслужвани от Агенция по вписванията се поема от оператор ePay.bg. Това се наложи след като ebg.bg преустанови дейност в края на месец Ноември.

ePay.bg е новата платежна система, която обслужва Агенция по вписванията Прочети още »

Проверка за свободно име на фирма

В полето Справки, избирате Права върху фирма и записвате на български език избраното от вас име без да изписвате правната му форма.

Проверка за свободно име на фирма Прочети още »

Осигуряване на Управител на търговско дружество

При учредяването на дружество с ограничена отговорност- ЕООД/ООД, задължително се посочва Управител/Управители. Управителната и представителната власт на Управителя произтича от вписването му в Търговския регистър и при стартиране на дейността на дружеството, трябва да започне и осигуряването на Управителя/ Управителите. Вариантите за осигуряване на Управителя/ Управителите са два:

Осигуряване на Управител на търговско дружество Прочети още »

Разлика между ЕТ и ЕООД

ЕТ се облагат с патентен данък, чийто размер се определя в зависимост от вида на извършваната дейност. Размерът на дължимият патент към НАП може да се провери в териториалните поделения на НАП. Освен патентът едноличният търговец подлежи и годишен данък върху доходите на физическите лица

Разлика между ЕТ и ЕООД Прочети още »

Какво представлява набирателна сметка?

Капиталовите дружества ООД (дружество с ограничена отговорност), ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност), при учредяването си трябва да удостоверят че капитала им (ако е парична вноска) частично или цялостно е внесен по дадена банкова сметка

Какво представлява набирателна сметка? Прочети още »

Изправяне на грешка, при грешно пренесена информация

При подаване на заявление на хартиен носител за регистрация на търговско дружество, служителите на гише преписват ръчно данните от подаденото заявление, като често се случва грешно да препишат наименование на латиница, адрес на електронна поща или интернет адрес.

Изправяне на грешка, при грешно пренесена информация Прочети още »

Дължими данъци от фирми

След излизане на решението за регистрация на фирма (ООД или ЕООД) можете да планирате приходи, разходи, паричен поток и т.н за тази цел е хубаво да имате впредвид и задълженията към бюджета. Ще се опитаме да систематизираме основните:

Дължими данъци от фирми Прочети още »

Първи стъпки след регистрация на фирма

Имате идеи за бизнес и искате да започнете официално да ги реализирате от мига в който регистрацията на Вашата фирма е факт. Но какво друго Ви предстои, какво трябва да направите Вие или упълномощено от Вас лице/лица:

Първи стъпки след регистрация на фирма Прочети още »

Какво е управлението на Дружество с ограничена отговорност?

Органите на дружеството са Общо събрание и Управител/Управители, като Управителя може да бъде и съдружник.

Общото събрание се състои от съдружниците, като ако Управителя не е съдружник има право да присъства на събранията със съвещателен глас.

Какво е управлението на Дружество с ограничена отговорност? Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top