Регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Регистрация на Сдружения и Фондации: С влизане в сила от 01.01.2018 г. на промените в няколко закона се създава Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в който ще се регистрират юридическите лица с нестопанска цел, а именно – Сдружения и Фондации. Според целите, за които са учредени, Сдружения и Фондации биват два вида – в […]

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел Прочети още »