Учредяване на Сдружение

Учредяване на Сдружение. Какво представлява Сдружението? Сдружението е вид юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и от 01.01.2018 г. се вписва в новия Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистър ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, от където се генерира и уникалния му …

Учредяване на Сдружение Прочети още »