Регистрация и учредяване на Клъстер

В българското законодателство не се урежда изрично юридическо лице или търговско дружество, което да носи наименованието Клъстер. Регистрация и учредяване на Клъстер – може да се осъществи под формата на юридическо лице (Сдружение) с нестопанска цел по смисъла и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В зависимост от цел, с която искате […]

Регистрация и учредяване на Клъстер Прочети още »