Как да си отворим дентален кабинет?

Регистрацията на дентален кабинет за всички медицински лица, независимо дали практикуват самостоятелно или в групова практика, се извършва въз основа на заявление, към което се прилага целият пакет от необходими документи включва: Актуално удостоверение за търговска регистрация: Учредителният акт на дружеството, съответно на кооперацията, и правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение; […]

Как да си отворим дентален кабинет? Прочети още »