Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика?

Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика?   Според Закона за лечебните заведения лечебни заведения за извънболнична помощ са: 1. амбулатории за първична медицинска помощ, които могат да бъдат: а) индивидуална практика за първична медицинска помощ; б) групова практика за първична медицинска помощ; 2. амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат: а) […]

Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика? Прочети още »