Задължения след регистрацията на Клъстер и Сдружение

Регистрацията на Клъстер: Регистрацията на Клъстер може да се осъществи под формата на юридическо лице с нестопанска цел (Сдружение) по смисъла и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В зависимост от цел, с която искате да се учреди Сдружението, то може да бъде в частна или общественополезна полза. Какви са задълженията Ви …

Задължения след регистрацията на Клъстер и Сдружение Прочети още »