Задължения след регистрация на Клъстер и Сдружение

Регистрация на Клъстер: Регистрация на Клъстер – може да се осъществи под формата на юридическо лице с нестопанска цел (Сдружение) по смисъла и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В зависимост от цел, с която искате да се учреди Сдружението, то може да бъде в частна или общественополезна полза. Какви са задълженията Ви след […]

Задължения след регистрация на Клъстер и Сдружение Прочети още »