Разрешително за търговия на едро с медицински изделия

Кой има право на търговия, съхранение и употреба на медицински изделия?

Ако искате да търгувате и съхранявате медицински изделия имате няколко варианта, а именно: да сте търговец на едро на медицински изделия, аптека или дрогерия. Като при всеки от тези варианти има различни изисквания, които трябва да покривате. Ето някои от тях: 1. Търговци на едро на медицински изделия следва да притежават разрешение за търговия на едро […]

Кой има право на търговия, съхранение и употреба на медицински изделия? Прочети още »

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България се извършва на основание чл. 78а от Закона за медицинските изделия. Процедурата е регламентирана в чл. 77 и сл. и чл. 78а от Закона медицинските изделия /ЗМИ/. Издава се от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/. Заявител може да бъде всяко физическо или

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top