Издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

    Кой може да осъществява търговия на едро с лекарствени продукти? Физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от регулаторен орган в съответната държава членка на ЕС и разполагащо със складови помещения на територията на Република България; Физическо или юридическо лице, регистрирано по Закона за търговския регистър, …

Издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти Прочети още »