Процедура по промяна на лицензия на Център за професионално обучение

Кои промени се вписват в НАПОО: Всяка промяна в обстоятелствата на фирма, притежаваща лицензия за управление на Център за професионално обучение, било то промяна в правната форма (от ЕООД към ООД и обратно), наименование, седалище и адрес на управление или управител, трябва да бъде отразена в НАПОО. За целта следва да се издаде нова лицензия, …

Процедура по промяна на лицензия на Център за професионално обучение Прочети още »