Професия „Приложен програмист“ подлежи на лицензиране от (ЦПО)

През декември 2016 г. към Списъка на професиите за професионално  образование и обучение в професионално направление 481 „Компютърни науки„, бе добавена професията 481030 „Приложен програмист“, специалност 4810301 „Приложно програмиране “ –  III СПК. Липсата на изработен държавен образователен стандарт за обучение (ДОС) по професията  „Приложен програмист“, в съответствие с който да бъде подготвен учебният план …

Професия „Приложен програмист“ подлежи на лицензиране от (ЦПО) Прочети още »