Регистрация на Център за професионално обучение в Професионално направление: „Фризьорски и козметични услуги“

Какво е Центъра за професионално обучение (ЦПО): • ЦПО предоставя обучение за придобиването на професионална квалификация на лица, навършили 16 години; • Откриването на частните центрове може да стане от еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, учредени като търговски дружества (например ООД или ЕООД), както и такива учредени с нестопанска цел – сдружения и фондации; …

Регистрация на Център за професионално обучение в Професионално направление: „Фризьорски и козметични услуги“ Прочети още »