Смяна на управител на ЕООД и ООД

Една от възможните и много често срещани промени в обстоятелствата на дружествата с ограничена отговорност, е свързана с освобождаването на едно лице от качеството му на управител и избирането на нов. Управител може да бъде само физическо лице Смяна на управител на ЕООД Най-често управител на ЕООД е и едноличният собственик на капитала. В случай […]

Смяна на управител на ЕООД и ООД Прочети още »