Продажба / прехвърляне на дялове на търговско дружество

Прехвърляне на дялове при ЕООД: 1. Прехвърляне на всички дялове Решението за продажба се взима от едноличния собственик на капитала. То се отбелязва писмено в протокол. След изготвянето на протокола, може да се премине към сключването на действителния договор за покупко-продажба на дружествени дялове, в който се описват страните по договора, както и продажната цена […]

Продажба / прехвърляне на дялове на търговско дружество Прочети още »