Покупка на дружествени дялове

Покупката на дялове е възможна след подписването на договор за покупко- продажба, в които подписите на страните се заверяват нотариално. Продажбата води до промяна на учредителните документи на дружествата.

Покупка на дружествени дялове Прочети още »