Приходи и разходи на фирма

Максимизирането на печалбата е главният движещ мотив в дейността на една фирма. Обемът на тази печалба се определя и зависи от основните променливи, тоест от приходи и разходи на фирма – показатели за състоянието на фирмата. Чисто хипотетично съотношението между приходите и разходите би могло да се представи по следния начин: Фирмата се снабдява с производствени фактори, […]

Приходи и разходи на фирма Прочети още »