Регистрация на международен превозвач на товари

I. Регистрация на фирма За да осъществявате дейност по превоз на товари, е необходимо на първо място да регистрирате фирма, под чието име да упражнявате тази дейност. Предметът на дейност на фирмата, която ще регистрирате, задължително трябва да включва извършването на превоз на товари, а седалището и адресът на управление трябва да са установени на …

Регистрация на международен превозвач на товари Прочети още »