Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец (ЕТ)

Какво е ЕТ? Всяко едно физическо лице с постоянен адрес в Република България може да се регистрира като Едноличен търговец или за краткост „ЕТ“. Търговското качеството на едно физическо лице разширява неговата правоспособност, като му дава правото да извършва търговски сделки и да организира работата си по търговски начин. Това означава, че всички права и […]

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец (ЕТ) Прочети още »