Прекратяване регистрация на Търговски обект

Когато се закрива Търговски обект е желателно, да се уведомят съответните органи: Агенция по безопасност на храните – подава се заявление за прекратяване на дейност по образец и се връща оригиналното удостоверение. Агенция Митници – подава се придружително писмо (свободен текст ) и се връща самият лиценз в оригинал. До седем работни дни, се получава …

Прекратяване регистрация на Търговски обект Прочети още »