Прекратяване на процес по ликвидация и възстановяване на търговска дейност

Възможно е да се прекрати процедура по ликвидация  и да се възстанови търговска дейност. Нужно е вземане на решение по спиране на ликвидацията от Общото събрание на дружеството (за ООД) или от Едноличния собственик на капитала (за ЕООД). В протокола се вписват решенията взети от заседанието, а именно, че дружеството в процес на ликвидация: Продължава своята …

Прекратяване на процес по ликвидация и възстановяване на търговска дейност Прочети още »