Покупко – продажба на дружество

Покупко – продажба на дружество

Покупко – продажба на дружествен дял в ООД/ЕООД Прехвърлянето на дружествен дял може да се осъществи чрез прехвърлителни сделки като – наследяване, дарение, замяна, продажба. Най-често това се случва с договор за покупко-продажба на дружествен дял. На кого може да се прехвърли дружествен дял? При ЕООД – едноличният собственик на капитала може да продаде притежаваните […]

Покупко – продажба на дружество Прочети още »

Покупка на дружествени дялове

Покупката на дялове е възможна след подписването на договор за покупко- продажба, в които подписите на страните се заверяват нотариално. Продажбата води до промяна на учредителните документи на дружествата.

Покупка на дружествени дялове Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top