покупка на дружество

Покупко – продажба на дружество

Покупко-продажба на дружествен дял в ООД/ЕООД Прехвърлянето на дружествен дял може да се осъществи чрез прехвърлителни сделки като – наследяване, дарение, замяна, продажба. Най-често това се случва с договор за покупко-продажба на дружествен дял. На кого може да се прехвърли дружествен дял? При ЕООД – едноличният собственик на капитала може да продаде притежаваните от него …

Покупко – продажба на дружество Прочети още »

Проверка на дружество

Дадено дружество може да бъде проверено, дали има задължения, вписани запори или други особени залози след издаване на следните документи: •     Удостоверение за липса на несъстоятелност Удостоверение за липса на несъстоятелност се издава в Търговското отделение в съдилището по адресна регистрация на дружеството (за фирми регистрирани в София – се издава от СГС – Софийски …

Проверка на дружество Прочети още »

Scroll to Top