Годишен Финансов отчет

Пререгистрираните дружества са длъжни да подават Годишните си Финансови отчети в Агенцията по вписванията. Като държавната такса са подаване по електронен път е 35 лева, за подаване на хартиен носител 50 лева.