Приходи и разходи на фирма

Максимизирането на печалбата е главният движещ мотив в дейността на една фирма. Обемът на тази печалба се определя и зависи от основните променливи, тоест от приходите и разходите- показателите за състоянието на фирмата. Чисто хипотетично съотношението между приходите и разходите би могло да се представи по следния начин: Фирмата се снабдява с производствени фактори, за …

Приходи и разходи на фирма Прочети още »