Регистрация на лого

Лого също логотип е графичен елемент или емблема, представящ по определен начин корпорация, институция, сдружение, организация, търговски продукт или дори отделна личност. Логата са или изцяло графични (символи или икони) или с придружаващ текст, интегриран като част от логото. Често в средствата за масова комуникация думата лого се използва като синоним на понятията търговска марка […]

Регистрация на лого Прочети още »