Откриване на индивидуална практика от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор

Откриване на индивидуална практика от медицинско лице   След новите промени в закона от ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ в сила от 16.06.2020 г.: Могат да открият собствена индивидуална практика за здравни грижи и лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област.   Основни стъпки при откриване на индивидуална […]

Откриване на индивидуална практика от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор Прочети още »