Регистрация и издаване на удостоверение за осъществяване на туроператорска и агентска дейност

Какво е Туроператорска дейност? Туроператорска дейност е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел. Какво е Туристическа агентска дейност? […]

Регистрация и издаване на удостоверение за осъществяване на туроператорска и агентска дейност Прочети още »