Основни изисквания за регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина

Регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина. Денталният център представлява лечебно заведение за извънболнична дейност, където лекари, специалисти по дентална медицина, осъществяват първична и специализирана дентална помощ. В зависимост от броя на лекарите, както и характера на дейността, разграничаваме два основни вида амбулатории: Амбулатория за индивидуална практика  и Амбулатория за групова практика. […]

Основни изисквания за регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина Прочети още »