Осигуряване на Управител на търговско дружество

При учредяването на дружество с ограничена отговорност- ЕООД/ООД, задължително се посочва Управител/Управители. Управителната и представителната власт на Управителя произтича от вписването му в Търговския регистър и при стартиране на дейността на дружеството, трябва да започне и осигуряването на Управителя/ Управителите. Вариантите за осигуряване на Управителя/ Управителите са два:

Осигуряване на Управител на търговско дружество Прочети още »