Онлайн търговия с медицински изделия

Изисквания спрямо помещенията за съхранение на медицински изделия

Според Закона за медицинските изделия, когато даден търговец желае да търгува с медицински изделия на територията на Р България, то той трябва да декларира че: ➽ помещенията отговарят на условията за съхранение на медицинските изделия, в зависимост от спецификата им и указанията на производителя, определени в инструкцията за употреба, И ➽ притежават или разполагат с …

Изисквания спрямо помещенията за съхранение на медицински изделия Прочети още »

Онлайн търговия с медицински изделия

Търговия с медицински изделия – подлежи на разрешителен режим към ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата) към Министерството на здравеопазването. Ето защо, за да извършвате онлайн търговия с медицински изделия, следва на първо място да притежавате разрешение за търговията на едро. За за тази цел трябва да разполагате с обособено  конкретно помещение подходящо за този тип дейност, …

Онлайн търговия с медицински изделия Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top